News | Novinky

Galerie Chagall 28.2-27.3.2019
Photo by: Martin Grobař

Chagall

Krakow
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE
 • FESTIVAL SYNESTEZJE

Opening new BMW CartTec group showroom, September 2018

 • BMW CartTec group showroom opening
 • BMW CartTec group showroom opening
 • BMW CartTec group showroom opening
 • BMW CartTec group showroom opening
 • BMW CartTec group showroom opening
 • BMW CartTec group showroom opening

Dudes&Barbies Gallery - Kitty Cat
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT
 • KITTY CAT

Meat Design Ostrava - Only Human
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN
 • ONLY HUMAN

Galerie KC Průhon - Silence In Between
 • SILENCE IN BETWEEN
 • SILENCE IN BETWEEN
 • Galerie KC Průhon
 • SILENCE IN BETWEEN
 • SILENCE IN BETWEEN
 • SILENCE IN BETWEEN
 • SILENCE IN BETWEEN
 • SILENCE IN BETWEEN

Galerie Starý Zámek - The Land Of Broken Heart
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART
 • THE LAND OF BROKEN HEART

Felix studio - Bring the sea

Existenz 3 - Industrial gallery

Ve filmu eXistenZ slavného kanadského režiséra Davida Cronenberga se ústřední dvojice filmu dostane do podivného nebezpečí a již není schopna rozpoznat hranici mezi skutečností a virtuální realitou. V tomto filmu z roku 1999 ještě není virtuální realita zdaleka tak reálná jako v roce 2017, kdy v technologické oblasti bude jednou z největších změn, které nás v příštích pěti letech čekají. Nemusíte si ale ani nasazovat virtuální brýle, stačí se podívat na obrazy Marka Nenutila, který používá také umělecký pseudonym Openmindz360, a dostanete se do bizarních kulis současného světa, v němž již je fakticky setřen rozdíl mezi skutečným a virtuálním. Marek Nenutil na svých plátnech režíruje svůj vlastní dokumentární film, který vykresluje současnou civilizaci, která je vystavena vlivu technologií, válečných konfliktů či ekologických katastrof a vytváří tak na obrazech surrealistické postmoderní hřiště, na kterém se stále něco děje a na němž vás stále může něco fascinovat. Ponurá atmosféra obrazů je možná způsobena znechucením autora nad současným stavem lidské civilizace, možná jeho zdravotním stavem. Jednotlivé prvky obrazů spolu na první pohled nesouvisí, ale i v té největší spletitosti vytvářejí živý rej, u kterého se sami budete snažit rozpoznat hranici mezi skutečností a imaginací. Svými malbami vám tak Marek Nenutil neustále nasazuje pomyslné virtuální brýle, aniž byste tuto moderní pomůcku museli skutečně použít. Formálně jsou Nenutilovy obrazy promalovanější, plastičtější, jejich perspektiva (kterou dříve v obrazech vůbec neměl) funguje na první pokus. Výstavu doplňuje kolekce soch, které vypadají jako postavy, které vypadly z jednotlivých obrazů. Můžete si na ně sáhnout a skutečně je ucítíte. Nejsou totiž virtuální, ale skutečné. Nebo jste se jen sami už stali součástí některého z obrazů?

Petr Hájek
galerista
The Chemistry Gallery

Výstava Existenz, ke které vychází tento katalog proběhla nejprve v prosinci 2016 ve Slezkoostravské galerii v Ostravě a její druhá část pak v únoru 2017 v The Chemistry Gallery v Praze. K oběma výstavám vychází tento souhrnný katalog.


Existenz pozvánka

Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF | Canvas 3,60x3m in the HSF headquarters

 • Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF
 • Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF
 • Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF
 • Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF
 • Plátno 3,60x3m do firemního sídla HSF

Neplánoval jsem to, neznal jsem to: tvorba Marka Nenutila si pro mě přišla sama. Objevila se nečekaně jako blesk z čistého nebe a já byl okamžitě uchvácen a taky trochu zaskočen, že mi její existence až dosud unikala. Výtvarník z černého města Ostravy měl už od dětství jasnou představu, jakým směrem se vydat. Postupně se na svých plátnech dopracoval až k vlastnímu surrealistickému světu, ve kterém propojuje své životní zkušenosti transformované do dynamických výjevů (například soubojů nebo třeba běžících koní). Ty naznačují umělcův neustálý pohyb a vývoj; kdo Nenutilovu tvorbu skutečně zná, ví, že každý další jeho cyklus je o kousek dál než ten předchozí.

Inspirací mu může být téměř cokoliv: historie, filmy, lidstvo samo o sobě. Na plátnech se tak mísí témata, motivy a postavy z různých časových období a epoch, které společně interagují v prostředích někde reálně existujících. Prolnutím všech těchto prvků vzniká osobitý panoptikální svět, ve kterém máte pocit, že jste právě požili silnou dávku halucinogenu. Pod dálničním nadjezdem vás atakují středověcí rytíři, podivné maskované postavy nebo třeba Mikuláš přijíždějící na koni, zatímco v pozadí problikává reklama na striptýzový klub. Přestože tyto bizarní výjevy zpravidla zobrazují ponuré postavy v kulisách temných městských zákoutí a industriálních prostor, cítíme zde jasné problesky popkultury. Formálně se Nenutilovy obrazy pohybují na pomezí figurální malby, nicméně umělec se neomezuje pouze na tento dvourozměrný svět: je také autorem několika prazvláštních objektů a instalací, jež doplňují většinu jeho výstav a jsou stejně podivné a absurdní jako motivy na obrazech. Ještě donedávna si Nenutil připravoval skici a koláže, které sloužily jako náměty pro výsledné dílo; v současnosti se už úplně otevřel své bezbřehé imaginaci a tvoří kompozice objektů i figur přímo na plátně. Výtvarník tak bezezbytku naplňuje významový obsah uměleckého pseudonymu Openmindz360, který už léta používá.

Ale teď už vstupte do světa plného více či méně skrytých významů a nechte se unést jeho fantasmagorickým prostředím.

There had been no plan: Marek Nenutil’s work came and found me, and I was caught unaware. It came out of the blue and really took me aback because its existence had been escaping me for so long. Since childhood, the artist from the bleak industrial city of Ostrava has had a clear idea of what direction to take. Gradually he has shaped his own surreal world on canvas, where life experience is transformed into various dynamic scenes, from battles to running horses. These suggest the artist’s incessant movement and development, and indeed, those who really appreciate Nenutil’s works know that with each next project he always goes a step further.

Inspiration can come from virtually anything: history, films, or humankind itself. As a result, the canvases incorporate themes, motives and characters from various periods and eras, which mutually interact in real-life environments. The blend of all these elements creates a distinctive freaky world in which you feel like you have just taken a strong psychedelic pill. Under a motorway overpass you are attacked by mediaeval knights, strange masked figures and a Santa Claus on horseback, while a strip-club neon sign flashes in the background. Although such bizarre scenes generally feature gloomy characters on the dark backdrop of urban corners and industrial spaces, pop-culture manifests itself quite clearly here. Nenutil’s paintings acknowledge the legacy of figurative art, however, the artist is not confined to the two-dimensional world: he is also the author of a number of peculiar objects and installations, which complement most of his exhibitions and are as strange and absurd as the themes in his paintings. Until recently Nenutil would prepare sketches and collages serving as ideas for the resulting artwork. Nowadays he has opened to his boundless imagination and creates object compositions directly on the canvas. The artist thus fully lives up to the meaning of Openmindz360, a pseudonym he has been using for years.

But now, let’s enter a world full of more or less hidden meanings, and let’s get carried away by its phantasmagorical settings.

Jan Kunze, kurátor výstavy / curator

 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party
 • Conservative Party

Photos from my solo exhibition at The Geddis Gallery (Seattle)


The Geddis Gallery invites you to the opening of "I'll Be Back" the artwork of Marek Nenutil - Openmindz360.

Marek is from Czech Republic visiting Seattle for a three-month stay. He has strong ties to the Czech world of street art and graffiti and has always been devoted to painting and various art techniques and forms of expressions.

Moksha
4542 University Way NE, Seattle 98105


Seattle studio


Momentálně od července do října budu mít ateliér v USA (Seattle).

Presently from July to October I will have studio in USA (Seattle).
Marek Nenutil - Openmindz360 představuje zvláštní výjimku v české malbě. A to nejen svoji tvorbou, ale i studiem. Žádnou výtvarnou školu totiž nedokončil. A svým způsobem vlastně ani nezačal. Jak na střední v Brně, tak na vysokou v Ostravě nastoupil, aby mohl zase odejít. Prostě výtvarné školní vzdělání nepovažoval za nutné. A samozřejmě měl pravdu.

Když je výtvarník talentovaný, v zásadě je opravdu takové vzdělání zbytečné. A tak se Marek Nenutil daleko více rozhlížel, než studoval. Rozhlížel se samozřejmě především po obrazech, ale taky po sochách a architektuře. A výtvarný mix, který z toho rozhlížení se vytvořil, je zcela osobitý. A v českém malířství dosti ojedinělý.

Připadá vám, že v jeho obrazech převažují prvky německé malby? Můžete mít pravdu. Třeba vliv Otto Dixe nebo Georga Grosze je patrný. Stejně jako Maxe Beckmanna. I když je otázkou, nakolik je si toho malíř vědom. Stejně jako citace starých průmyslových architektur, německých, ale především anglických. A samozřejmě Ostravy. Nezapomeňme, že Nenutil žije a tvoří v Ostravě. A ovšem vliv surrealismu. Surreálné postupy jsou nedílnou součástí jeho obrazů. Ale přesto se domnívám, že to nejsou hlavní rysy díla. Současný svět, násilí v něm, bezvýchodnosti situací. To jsou reálná témata, která Nenutil ve svých obrazech řeší. A nejenom to. Ta plátna jsou zároveň i o naději, o naději, že svět přece jenom není tak špatný, jak by se mohlo zdát. A v tom spočívá myslím hlavní poselství Nenutilovi tvorby.

©2013, Marek Nenutil - Opendmindz360°by Ostrý web